Marthe Nelissen

Connecting cultures

Cadeau

Cadeautje, hidden in plain sight…

Mwoahahaha

Oké dus, je moet scrollen
Hier is het te doen!

Lees dit aandachtig, je zal het nodig hebben:

Het Worpplantsoen is een vanuit de stad met een veerpontje over de rivier de IJssel bereikbaar buitendijks gelegen park in Deventer. Het is het oudste stadswandelpark van Nederland. In de winter wordt het soms voor korte of langere tijd door de rivier overstroomd.

De Worp was al in 1578 langs paden en wegen beplant met bomen. In de 17e eeuw kwamen er steeds meer hoven (tuinen) met tuinhuisjes van wat meer welgestelde Deventer families die ’s zomers de vaak benauwde stad voor enige tijd wilden ontvluchten. Oorspronkelijk lagen deze hoven in de stadsvrijheid ten oosten de stad, maar doordat Deventer in verband met de Tachtigjarige Oorlog versterkt werd met vestingwerken moesten de tuinen daar verdwijnen. De tuinhuisjes die bij de hoven op de linker IJsseloever werden gebouwd waren voorzien van een verdieping in verband met de periodieke hoogstand van de rivier. In 1699 werd voor het eerst melding gemaakt van een plantage (park), dat toen volgens een kaart de vorm had van een sterrenbos.

In 1813 wilden de aan de verliezende hand zijnde Franse troepen in Deventer standhouden tegen het oprukkende Kozakkenleger. Om vanuit de stad vrij schootsveld te hebben over de westzijde van de IJssel werden daar alle gebouwen verbrand en de bomen gekapt. In 1815 kreeg Deventer van koning Willem I toestemming om het park te herstellen onder voorbehoud dat het park weer plat moest als oorlogsdreiging dit noodzakelijk maakte. Het nieuwe park werd ontworpen door Albertus van Leusen senior en is in 1816 aangelegd.[1] Sommige van de oudste bomen in het park dateren van deze tijd. De Worp werd in de negentiende eeuw een geliefde bestemming voor een zondagse wandeling.

Omdat er regelmatig sprake was van wateroverlast bij een hoge stand van de IJssel en er steeds meer permanente bewoning kwam, werd in 1918 besloten een kade aan te leggen tussen het Worpplantsoen en het gebied De Hoven. In 1920 en 1926 bleek deze kade echter onvoldoende om zeer hoog water te keren. Dit resulteerde in 1931 in een dijk. Dat was noodzaak, want er woonden inmiddels enkele honderden mensen. Deze dijk was vooral uit zand opgebouwd. Hij werd na het hoogwater van 1995 vervangen omdat de stabiliteit tekortschoot. In 2015 werd een nevengeul aangelegd in de uiterwaard aan de Worpzijde. Deze vergroot de capaciteit van de IJssel bij Deventer.

Heel nuttige info van de knop ‘wikkeleurige pagina’ op wikipedia

Oké toch niet, je zal nog wat moeten scrollen
Oke dan nu voor echt

Klaar voor?Kies 5, 6 of 7 kleuren voor balletjes 🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹🤹

Dit is de reeks die ik heb:

Of pastelkleurtjes…

Mail je keuze naar tobiasverlinde+cadeauvoormarthe@tobias

Even geduld… aleja even langer, have fun:

© 2024 Marthe Nelissen

               

info@marthenelissen.be - 0032 494 689 233

Website by Tobias Verlinde